Νομικό Καθεστώς

Το ΚΕΠΚΑ υπενθυμίζει ότι στις 9 Δεκεμβρίου 2015, ψηφίστηκε η Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία, ενσωματώθηκε, στην Ελληνική Νομοθεσία.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ